Spotkanie organizacyjne.

Spotkanie organizacyjne.

Uprzejmie informujemy, że zebranie organizacyjne z Rodzicami/Opiekunami dzieci, przyjętych w tegorocznej rekrutacji, odbędzie się 13 czerwca (czwartek):

– o godzinie 16.00 – dla 3-latków

– o godzinie 17.00 – dla 6-latków.

Prosimy o przygotowanie na spotkanie danych, które będą potrzebne do uzupełnienia niezbędnej dokumentacji:

– Dane dziecka, w tym pesel;

– Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, sytuacja rodzinna, potrzeby socjalne);

– Dane Rodziców/Opiekunów, w tym pesel, numer dowodu, adres mailowy;

– Dane osób upoważnionych do odbioru dziecka, w tym nr dowodu oraz telefonu;

– Numeru rachunku bankowego;

– Nazwę i adres placówki (szkoły) obwodowej – według adresu zameldowania.

Podczas zebrania omówimy szczegółowo zasady funkcjonowania przedszkola oraz inne kwestie organizacyjne.

Zapraszamy i do zobaczenia!

Tagi:

Skip to content