O nas

Główna>O nas

Kilka słów o przedszkolu…

Gminne Przedszkole im. Juliana Tuwima w Straszynie jest placówką publiczną, która mieści się przy ulicy Pocztowej 19 w Straszynie. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Pruszcz Gdański, a nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku, wokół którego znajduje się teren zielony, ogródek owocowo-warzywny oraz bezpiecznie urządzony plac zabaw. Na pobliskiej górce powstał przedszkolny, naturalny plac dla dzieci, w którym wychowankowie mają okazję eksplorować otoczenie w zgodzie z przyrodą. W najbliższej okolicy placówki mieści się również ogólnodostępna strefa rekreacyjna, na której znajduje się między innymi plac zabaw, boisko oraz skate park. Przedszkole ma 8 oddziałów przeznaczonych dla 200 dzieci w przedziale wiekowym 3 – 6 lat.

Przedszkole realizuje Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Drużyna Marzeń” autorstwa J. Wasilewskiej. Ponadto na bieżąco są wdrażane rozmaite programy, innowacje oraz projekty, zarówno autorskie, jak i zewnętrzne. Poza codziennymi aktywnościami i działaniami dydaktyczno-wychowawczymi, odbywają się zajęcia:

  • Logopedii;
  • Języka angielskiego – 2 x w tygodniu;
  • Religii – 2 x w tygodniu;
  • Rytmiki – 1 x w tygodniu;
  • Gimnastyki korekcyjnej – 1 x w tygodniu (dla grup 6-letnich).

W codziennej pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele metod i technik aktywizujących jak np. Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherorne, Dziecięca Matematyka prof. E. Gruszyk-Kolczyńskiej, Metoda Domana, Metoda Projektu, kodowanie, doświadczenia i eksperymenty, bajkoterapia oraz elementy pedagogiki zabawy, metody Marii Montessori, arteterapii oraz socjoterapii. Dla rozwijania kompetencji cyfrowych stosowane jest również wiele narzędzi TIK oraz różnego rodzaju multimedia.

Przedszkole systematycznie współpracuje z Rodzicami poprzez różnorodne akcje, wydarzenia, uroczystości, zajęcia otwarte oraz prowadzone przez opiekunów. Ponadto placówka ściśle współdziała z Radą Rodziców, dzięki czemu realizowane jest wiele ciekawych inicjatyw i atrakcji dla dzieci oraz całej społeczności przedszkolnej. Poza tym przedszkole aktywnie współpracuje z wieloma instytucjami ze środowiska lokalnego jak np. Mediateka w Straszynie, OKSiB w Cieplewie, Straż Gminna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim.

Skip to content