Ramowy rozkład dnia

Główna> O przedszkolu >Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

Godziny
organizacji dnia
w przedszkolu
Działania i aktywności
7:00 – 8:30

 • Schodzenie się dzieci do sal.

 • Zabawy dowolne, integracyjne, ruchowe.

 • Zajęcia indywidualne.

8:30 – 9:00

 • Czynności samoobsługowe i higieniczne.

 • Śniadanie.

9:00 – 11:30

 • Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę
  programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego

 • Stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących
  wszechstronny rozwój dziecka, nabywanie umiejętności
  poprzez działanie.

 • Zajęcia z religii, angielskiego, rytmiki, gimnastyka korekcyjna
  (6-latki).

 • Pobyt i zabawy na świeżym powietrzu.

11:30 – 12:00

 • Czynności samoobsługowe i higieniczne.

 • Obiad.

12:00 – 14:00

 • Grupy 3-letnie – leżakowanie.

 • Grupy starsze – relaksacja i wyciszenie ze słuchaniem muzyki,
  bajek itp.

 • Czas zorganizowany według potrzeb dzieci np. zabawy
  swobodne, tematyczne, twórcze, integracyjne, ruchowe, na
  świeżym powietrzu.

 • Zabawy doskonaląc i rozwijające umiejętności dzieci.

 • Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, indywidualne, rozwijające
  uzdolnienia.

 • Zajęcia z religii, angielskiego, rytmiki, gimnastyka korekcyjna
  (6-latki).

14:00 – 14:30

 • Czynności samoobsługowe i higieniczne.

 • Podwieczorek.

14:30 – 17:00

 • Aktywność własna dzieci w sali lub na podwórku.

 • Zabawy według inicjatyw dzieci, tematyczne, integracyjne, gry
  planszowe i stolikowe, konstrukcyjne, twórcze, ruchowe,
  wspólne czytanie.

 • Praca indywidualna z dzieckiem o różnych potrzebach
  edukacyjnych.

 • Zajęcia z religii, angielskiego, rytmiki, gimnastyka korekcyjna
  (6-latki).

Inne zajęcia:

 • Logopedia;
 • J. angielski – 2x w tygodniu
 • Religia – 2x w tygodniu
 • Rytmika – 1x w tygodniu
 • Gimnastyka korekcyjna – 1x w tygodniu (6-latki)
Skip to content