Misja przedszkola

Główna> O przedszkolu >Misja przedszkola

Misja przedszkola

Tak naprawdę są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci:
pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła”.
Hodding Carter

Najważniejszym elementem misji placówki jest umożliwianie rozwoju nie tylko dzieciom, ale całej społeczności przedszkolnej. Ten wszechstronny postęp miałby podstawę w budowaniu trwałych wartości, przez wspieranie doświadczania na różnych płaszczyznach, a przede wszystkim inspirowaniu do poszukiwaniu nowych rozwiązań i zainteresowań dla rozwijania drzemiącego w każdym z nas potencjału.

Wizja przedszkola

W wizji przedszkola jest ono przestrzenią mającą rozpoznać i wprowadzić rozwiązania umożliwiające doświadczanie na różnych płaszczyznach. Opiera się na przeżyciach, których celem jest nabycie i rozwinięcie istotnych kompetencji przez dziecko dla rozwoju osobistego. Nauczyciel w tym podejściu to towarzysz dziecka, baczny obserwator jego rozwoju i przewodnik po otaczającym świecie, który używa do osiągnięcia celu właściwych dla siebie i grupy środków oraz metod. Aby móc to rozwijać potrzebne jest skupienie się na koniecznych elementach:

 • zdobywaniu doświadczeń i wiedzy – przez wykorzystywanie aktywnych metod nauczania, pomocy dydaktycznych, sprzętu, stworzenie odpowiedniej przestrzeni zachęcającej dzieci do poszerzania horyzontów, zainteresowań i rozwijania pasji.
 • współpracy i współdziałaniu – pomiędzy wszystkimi członkami środowiska;
 • doskonaleniu kompetencji kluczowych – ze szczególnym miejscem dla kompetencji, które w przyszłości mogą mieć ogromne znaczenie w dalszej edukacji oraz karierze zawodowej;
 • budowaniu trwałych wartości – takich jak rodzina, przyjaźń, społeczność, empatia, tolerancja, otwartość, prawdomówność, ale również tradycja i patriotyzm, w tym regionalny.
 • eliminacja zespołu deficytu natury wśród najmłodszych – przez intensywne eksplorowanie przez dzieci najbliższego środowiska naturalnego.

W wizji placówki Gminne Przedszkole im. Juliana Tuwima w Straszynie to miejsce, w którym:

 • dziecko ma możliwość poznawania i rozwijania swojej tożsamości zarówno osobistej, jak i społecznej;
 • bliskość, uważność i bogactwo doświadczeń to priorytety dla rodziny;
 • dzieci bawią się i uczą w zgodzie z naturą, jej zjawiskami i rytmami;
 • dzieci swobodnie eksplorują otwartą przestrzeń, podejmują wyzwania zgodnie z własnymi potrzebami, tworzą, kreują, eksperymentują, doświadczają i współpracują;
 • wychowanie i kształcenie odbywa się z poszanowaniem wartości prezentowanych przez środowisko przyrodnicze, kulturowe i historyczne;
 • zauważane są potrzeby wszystkich elementów społeczności przedszkolnej i szukane są rozwiązania na zaspokojenie tych potrzeb;
 • kształtowane są wartości, którymi możemy się dzielić w społeczeństwie;
 • fundamentem jest nauka przez nabywanie doświadczeń i przeżywanie – zakłada czynny udział dzieci, uaktywnia i daje poczucie sprawstwa, a poprzez gromadzenie doświadczeń wpływa na poczucie wartości i buduje odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • program nauczania oparty jest na obowiązującej podstawie wychowania przedszkolnego;
 • wartością jest umiejętność uczenia się i wykorzystanie jej w praktyce,
 • wykorzystywane są różnorodne metody dydaktyczno-wychowawcze, przede wszystkim aktywizujące oraz narzędzia TIK;
 • dorosły jest obserwatorem, towarzyszem, a na końcu przewodnikiem dziecka;
 • nauczyciel poszerza swoją strefę komfortu poprzez nabywanie nowych kompetencji zawodowych oraz samorozwój;
 • cały zespół pracowników działa na rzecz dobra dziecka.
Skip to content