Rada rodziców

Główna>Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie

Rok 2023/2024

PRZEWODNICZĄCA: p. Agnieszka Przywojska

ZASTĘPCA: p. Magdalena Kiš

SEKRETARZ: p. Paweł Oberbek

SKARBNIK: p. Marcin Laskowski

CZŁONEK:p. Anna Nowak

KOMISJA REWIZYJNA:

PRZEWODNICZĄCY: p. Aleksandra Kostuch

CZŁONEK:p. Marzena Szafraniec

CZŁONEK: p. Anna Nicka

Kontakt do Rady Rodziców

W sprawach związanych z Radą Rodziców Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima
w Straszynie prosimy o kontakt na adres e-mail: rada.rodzicow@pstraszyn.pl

Adres e-mailowy dedykowany do obsługi wpłat składek na Radę Rodziców: skarbnik_gminneprzedszkole@wp.pl

Składki na Radę Rodziców

Ustaloną i zadeklarowaną kwotę składki na Radę Rodziców prosimy wpłacać do 15-go każdego miesiąca na konto Rady Rodziców Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie.

Dane bankowe do przelewu:

Bank Spółdzielczy w Sztumie: 19 8309 0000 0086 0224 2000 0010
W tytule: Imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy przedszkolnej, miesiąc za który wnoszona jest składka.

Skip to content