Misja przedszkola

Główna> O przedszkolu >Misja przedszkola

Misja przedszkola

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż dane osobowe dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych są gromadzone i przetwarzane przez Gminne Przedszkole im. Juliana Tuwima w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy o sprawowanie opieki, wychowania i edukacji dzieci między placówką, a rodzicami/opiekunami prawnymi. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się przez korespondencję e-mailową Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – p. Wojciech Leszczyński
inspektor.odo@gmail.com

Skip to content