Historia przedszkola

Główna> O przedszkolu >Historia przedszkola

Historia przedszkola

Krótka historia przedszkola...

Każda historia ma swój początek, a ta rozpoczęła się w 2016 roku, kiedy to dotychczasowa Wójt Gminy Pruszcz Gdański, p. Magdalena Kołodziejczak, postanowiła stanąć naprzeciw potrzebom rodziców oraz dzieci i stworzyć w Straszynie przedszkole. I tak 1 września 2016 roku Gminne Przedszkole w Straszynie rozpoczęło swoją działalność, aby móc zapewnić opiekę, naukę oraz pomoc wychowawczą dla 200 dzieci. Ówczesna kadra kierownicza w osobie dyrektor p. Marty Kujawskiej-Greszczuk oraz wicedyrektor p. Agnieszki Czerkas-Polit stanęła przed wieloma trudnymi decyzjami i zadaniami do rozwiązania. Jednym z nim był wybór nazw grup przedszkolnych. Rozważania trwały długo, jednak z pomocą przyszła przyroda, która dała własny znak. Panie Dyrektor zwróciły uwagę na pięknego bociana, który przelatywał nad ich głowami. I tak zrodziła się idea „Ptasiego Przedszkola” oraz nazw nawiązujących do gatunków ptaków, które można spotkać w najbliższej okolicy, czyli bocianów, skowronków, sójek, wilg, wróbli, sikorek, jaskółek oraz kosów.

W późniejszych latach podjęto intensywne poszukiwania odpowiedniego patrona dla przedszkola. Po wielu przemyśleniach oraz konsultacjach z całą społecznością przedszkolną, postanowiono, iż zostanie nim wybitny poeta i pisarz Julian Tuwim. Wybór był podyktowany jego niesamowitym wkładem w literaturę dziecięcą, ale także przywiązaniem artysty do tematyki natury i przyrody, co było bliskie wizji placówki. Nie można również zapomnieć o jednym z najpopularniejszych utworów autora, jakim jest „Ptasie Radio”, które idealnie wpisuje się w klimat „Ptasiego Przedszkola”. 13 września 2019 roku odbyła się uroczystość nadania imienia. Od tego momentu placówka zyskała nową, oficjalną nazwę – Gminne Przedszkole im. Juliana Tuwima w Straszynie.

Od powstania przedszkola minęło kilka lat, podczas których doszło do wielu zmian zarówno organizacyjnych, jak i kadrowych. Jednak stale poszukiwano i wdrażano różnorodne rozwiązania, pomysły, projekty, innowacje, a także tworzono relacje w środowisku przedszkolnym oparte na szacunku, tolerancji i współpracy. Z obecną dyrektor p. Agnieszką Czerkas-Polit placówka jeszcze bardziej stawia na wszechstronne doświadczanie i eksplorowanie przez dzieci najbliższego środowiska naturalnego. W 2023 roku przedszkole
otrzymało grant, dzięki któremu udało się stworzyć naturalny plac zabaw, który był kolejnym krokiem do realizacji tej właśnie idei.

Wszystko dotychczasowe działania miały na celu zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju, budowania ich ciekawości poznawczej oraz wiary we własne możliwości, a także stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której mogą poznawać i kształtować swoją tożsamość osobistą, społeczną oraz budować trwałe wartości. Czas pokaże jak dalej przebiegać będzie historia Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie…

„Straszyn – niby mała wioska,
a o dzieci duża troska.
Najpierw szczere pole było,
lecz to szybko się zmieniło.
I przedszkole kolorowe dla maluchów już gotowe.
Najpierw bocian wpadł do głowy
pomysł zatem był gotowy.
Nazwy grup to same ptaki
i przedszkolne zgrane paki,
które razem tworzą całość,
piękną, mądrą i wspaniałą.
Krótko dosyć tu działamy,
tylko roczek cały mamy.
Roczek pełen poznawania,
i nauki, wychowania,
i zabawy, przyjemności,
i konkursów, aktywności.
Osiem grup się u nas mieści,
każda pozna piękne treści:
dobroć, miłość, pocieszenie,
dla każdego zrozumienie,
to jest to, co trzeba dać
a potrzebny… tylko czas.
Ta historia krótka taka,
za to pełna przedszkolaka.
Nie jednego, ani pięciu,
tylko aż kilkudziesięciu!
Nasza wspólna rola taka,
by wypuścić z gniazda ptaka,
który z wiarą w możliwości i talenty, i zdolności
poszybuje w życie swe i zostanie tym, kim chce.”

Joanna Kozel-Kroczewska
Nauczyciel Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie

Skip to content