Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025

Drodzy Rodzice,

Od 22.02.2024 r. rozpoczynamy rekrutację do przedszkola do grup:

– 3-latków (rocznik 2021);

– 6-latków (rocznik 2018).

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć w terminie od 22.02.2024 r. do 13.03.2024 r.:

· osobiście w każdą środę w godzinach 12.00-17.00 oraz czwartek w godzinach 7.00-12.00 do gabinetu wicedyrektora;

· w zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej umieszczonej na ścianie budynku przy wejściu głównym;

· przesłać pocztą tradycyjną na adres placówki: Gminne Przedszkole im. Juliana Tuwima w Straszynie, ul. Pocztowa 19 83-010 Straszyn;

· przesłać za pośrednictwem ePUAP na adres skrzynki podawczej: /GPS/SkrytkaESP (wniosek złożony za pośrednictwem ePUAP musi być podpisany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego).

Wszelkie szczegóły oraz terminy zawarte są w „Zasadach rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie w roku szkolnym 2024/2025”. Dla usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o zwrócenie uwagi na dokładne wypełnienie dokumentacji oraz dostarczenie wszystkich wymaganych załączników.

Dokumenty dotyczące rekrutacji:

· Uchwała XV/147/2019 z dnia 18.12.2019 r.;

· Zarządzenie nr 18/2024 z dnia 29.01.2024 r.;

· Zasady i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych punktów przedszkolnych na rok 2024/2025;

· Zasadach rekrutacji dzieci do Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie w roku szkolnym 2024/2025;

· Wniosek o przyjęcie do Gminnego Przedszkola im. Juliana Tuwima w Straszynie 2024-2025;

· Oświadczenie woli dla osób zakwalifikowanych 2024-2025;

· Oświadczenie dla Rodzica do wniosku 2024-2025.

Tagi:

Skip to content