Przypomnienie – Spotkanie Organizacyjne (Dzieci Nowo Przyjęte)

Przypomnienie – Spotkanie Organizacyjne (Dzieci Nowo Przyjęte)

Przypominamy o zebraniu organizacyjnym dla Rodziców/Opiekunów dzieci przyjętych w tegorocznej rekrutacji, które odbędzie się już w najbliższy czwartek (13.06) w godzinach:
– 16.00 – dla 3-latków;
– 17.00 – dla 6-latków.
Spotkanie zaplanowano w sali „Sikorek”.

Prosimy o przygotowanie na spotkanie danych, które będą potrzebne do uzupełnienia niezbędnej dokumentacji:
– Dane dziecka, w tym pesel;
– Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, sytuacja rodzinna, potrzeby socjalne);
– Dane Rodziców/Opiekunów, w tym pesel, numer dowodu, adres mailowy;
– Dane osób upoważnionych do odbioru dziecka, w tym numer dowodu oraz telefonu;
– Numeru rachunku bankowego;
– Nazwę i adres placówki (szkoły) obwodowej – według adresu zameldowania.

Prosimy również o zabranie dowodów tożsamości w celu weryfikacji.

Zapraszamy i do zobaczenia!

Tagi:

Skip to content